SHEIN VIP ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OVER SHEIN VIP
1.1 INTRODUCTIE
Welkom bij SHEIN VIP ("onze", "ons", "ons loyaliteitsprogramma" of "programma")! SHEIN VIP is een beloningsprogramma voor onze fans, je kunt toegang krijgen tot onze evenementen & pop-ups, verkrijg exclusieve leden promoties, en het laatste fashion nieuws. Eens je in ons loyaliteitsprogramma zit, kan je upgraden en beloningen ontvangen bij elke aankoop. Door lid te worden ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
1.2 TOEPASSELIJKHEID
Het programma is online beschikbaar op SHEIN.com voor sites in verschillende landen. Elk account kun je éenmaal toevoegen aans ons programma, ongeacht het aantal kaarthouders en geautorisserde gebruikers. Elke aankoop zal gelden voor je lidmaatschap (inclusief cross-site aankopen), maar level upgrades en vermindering zijn enkel gebaseerd op de regels van de geregistreerde site .
1.3 VALIDITEIT
Een aakoop is noodzakelijk op lid te worden. De in aanmerking komende aankopen zijn aankopen van merchandise en cadeaubonnen via de SHEIN-portefueille of een andere beschikbare betaling op de SHEIN-website binnen de beschikbare tijd, exclusief het bedrag van terugbetalingen / afwijzing/ annulering op uw bestellingen en betaling met SHEIN-cadeaubonnen.
Als gevolg van wisselkoerswijzigingen, kan het bedrag van de bestelling lichtjes gewijzigd worden. Bedankt voor uw begrip.
1.4 LIDMAATSCHAP
Er zijn geen kosten verbonden aan het SHEIN VIP lidmaatschap. Een SHEIN VIP lidmaatschap is beperkt tot individuen en tot één account per persoon.
Het is uw identificatie die aangeeft dat u meerderjarig bent om deel te nemen aan ons programma en verantwoordelijk is voor uw lidmaatschap om uw e-mail en contactgegevens actueel te houden in uw account.
SHEIN heeft het recht om leden die de algemene voorwaarden hebben geschonden te diskwalificeren. Elke frauduleuze activiteit of poging tot manipulatie of misbruik van het programma wordt verwijderd. Wanneer een lidmaatschap wordt beëindigd, worden alle uitstaande codes en uitstaande beloningen die aan het lidmaatschap zijn gekoppeld, verbroken.
2. OVER LEVELS
2.1 INTRODUCTIE
SHEIN VIP bestaat uit vier statussen: Level S1, Level S2, Level S3 (beschikbaar voor aankoopleden) en Level S0 status (beschikbaar voor geregistreerde leden).
2.2 VERANDERINGEN
Elk level is 12 maanden geldig vanaf de datum waarop het SHEIN VIP in aanmerking komt (level 1 uitgesloten); daarna is de identiteitsvalidatie elke maand vereist. Het vernieuwen van gegevens duurt meestal 24 uur. Controleer uw level na 24 uur. Zodra je level S1 hebt bereikt, verdien je een levenslange status. Houd er rekening mee dat het niveau van uw lidmaatschap gebaseerd is op het bedrag aan in aanmerking komende uitgaven gedurende de afgelopen 12 maanden, wat elke maand 45 dagen vóór de vernieuwingsdatum is.
3. OVER BELONINGEN
3.1 INTRODUCTIE
Lidmaatschappen in het programma kunnen u naast beloningen recht geven op verschillende aanbiedingen ("Aanbiedingen"). De details van deze aanbiedingen worden van tijd tot tijd op de website verzonden.
3.2 ANDERE
Details en voorwaarden van aanbiedingen zoals uiteengezet op de website zijn geldig voor uw effectieve lidmaatschapsperiode tenzij anders aangegeven op de programma-website.
Houd er rekening mee dat beloningen van SHEIN VIP niet kunnen worden gebruikt voor het kopen van cadeaubonnen of worden toegepast op eerdere aankopen.
Promocodes zijn enkel van toepassing op jouw geregistreerde sites.
4. MEER DETAILS
4.1 GOEDKEURING
Zodra u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma, wordt u geacht de regels te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. SHEIN kan, naar eigen discretie , de SHEIN VIP-regels, voorschriften, beloningen, geschiktheid voor lidmaatschap of enig ander kenmerk van de SHEIN VIP wijzigen, beperken of aanpassen en / of kan de SHEIN VIP op elk gewenst moment naar eigen discretie beëindigen; door middel van een redelijke kennisgeving op de website en / of per e-mail. U kunt op deze pagina naar de nieuwste versie van deze regel verwijzen. Als u SHEIN-lidmaatschapsrechten blijft gebruiken nadat de voorwaarden van deze regels zijn gewijzigd, wordt u geacht de herziene regels te hebben geaccepteerd. Als u de herziene regels niet accepteert, moet u vrijwillig stoppen uwlidmaatschapsbeloningen zoals overeengekomen in de regels. Kijk regelmatig op de website voor updates.
4.2 BEËINDIGING EN / OF VERWIJDERING
U kunt uw lidmaatschap op elk moment annuleren via uw account op de website of neem contact op met de klantendienst van SHEIN. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren of te herzien om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Houd er rekening mee dat het beëindigen van uw lidmaatschap betekent dat u alleen kunt winkelen bij shein.com met behulp van de gastuitcheck en dat alle uitstaande punten en uitstaande beloningen die in een dergelijk account blijven, worden verbroken.
4.3 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
SHEIN kan de voorwaarden van het programma omtrent de beloningen en de levels wijzigen, of het programma opschorten of beëindigen als dit om welke reden dan ook niet in staat is te lopen zoals gepland (inclusief in geval van fraude of poging tot fraude). Dit kan resulteren in verlies van aankoop en annulering van alle beloningen en rechten verbonden aan het programma. Elk misbruik van het programma, het niet naleven van enige bepaling van het programma, een verkeerde voorstelling van zaken of enige actie die de belangen van SHEIN schaadt, of fraude of poging tot fraude kan ertoe leiden dat het lid wordt herroepen uit het lidmaatschap en heeft invloed op de geschiktheid van het lid voor verdere deelname aan het programma.
4.4 COMMUNICATIE
In geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de voorwaarden en beloningen, zal SHEINu hieromtrent via e-mail en andere kanalen informeren met uw toestemming, en alle wijzigingen op deze pagina weergeven. Als u zich uitschrijft, ontvangt u ons bericht niet op tijd en heeft u geen enkel recht op vergoeding van SHEIN in geval van wijziging of opschorting van het programma. Houd er rekening mee dat SHEIN u altijde-mails zoals wijzigingen of informatie over uw account en SHEIN VIP-lidmaatschap kan blijven sturen.
SHEIN heeft het recht om de lidmaatschapsnorm van SHEIN VIP op elk gewenst moment te wijzigen, bij te werken of te beëindigen, wat kan leiden tot wijzigingen in de status van het level en beloningen. Ten slotte heeft SHEIN de kracht voor ultieme interpretatie.
Als u vragen hebt over de SHEIN VIP, kan u contact opnemen met de klantendienst.
Laatst bijgewerkt: 08.01.2024