Deletion Request

We wilden je op de hoogte brengen van je verzoek om je persoonlijke gegevens te verwijderen. Uit onze gegevens blijkt dat je nog bestellingen in behandeling heeft en/of een wallet credit saldo. Wij vragen 30 dagen extra zodat alle lopende bestellingen kunnen worden geleverd en om je meer tijd te geven om eventueel overgebleven Wallet Credit op te halen voordat wij de verwerking van je verzoek tot verwijdering afronden. Alle lopende bestellingen die niet zijn uitgevoerd en alle wallet credit die in de komende 30 dagen niet zijn opgehaald, zullen op dat moment worden geannuleerd, en wij zullen doorgaan met het voltooien van je verzoek tot verwijdering in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als je vragen hebt, raadpleeg dan het privacybeleid van SHEIN [HERE] of neem contact met ons op via privacy@sheingroup.com.